Information om årsmötet

Programmet är nu definitivt och ser ut enligt följande:

Fredag
17.00 Drop-in
18.00 Kvällsmat
19.00 Arbetsgrupper/Film för barnen
21.30 Kvällsbön
Fika

Lördag
Frukost och ev. arbetsgrupper
10.00 Gudstjänst: leds av Marin Wikman.
11.00 Praktiskt arbete
13.00 Lunch
14.30 Föredrag och fika med samtal: Gunnar Andin, Korsveis kassör, talar utifrån temat ”Gudsrikets ekonomi”.
16.00 Årsmöte
18.30 Kvällsmat
20.00 Mässa: leds av Annika Jässen och Eva Kunda Neidek.

Söndag
Frukost
11.00 Gudstjänst: Roland Spjuth predikar utifrån 1.Petr.2:4-15.
Kyrkfika/lunch

För barnen kommer det att finnas någon form av aktivitet/pyssel under föredraget och årsmötet på lördagen. I övrigt är förhoppningen att samlingarna ska passa alla åldrar.

Årsmöteshandlingar finns under respektive rubrik:
Verksamhetsberättelse (worddokument)
Dagordning (worddokument)
Ekonomiredovisning (pdf-fil)

För dig som vill ha mer information kring anmälan, se inlägget ”Anmälan till Korsveis årsmöte”.

Väl mött i Malmö den 19-21 april!

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation