Söka Jesus Kristus

Första vägvisaren

Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng
N.F.S. Grundtvig

dansk originaltext:
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng
Salme 192, Hil dig, Frelser og Forsoner

Så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.
1 Kor 8:6

En dag skall allt stråla samman i denna enda punkt: Hans ansikte.
Och det vi anade skall bli lysande klart. I Jesus Kristus har Gud sammanfattat allt, allt i himlen och på jorden. Allt liv utgår från honom och har sin mening i honom. Han är källan till det goda, överallt där det finns.
I en kritisk punkt i vandringen frågar Jesus: ”Vem säger ni att människosonen är?” Han ber inte om duktiga svar. Han ber oss sätta ord på vem han är – för oss.
Långt innan vi har sökt honom, söker han oss. För att upprätta vår sanna mänsklighet, böjer sig Människosonen ner och möter vår törst. ”Är någon törstig, så kom till mig och drick,” säger Jesus.
Att söka honom innebär att ge honom det dyrbara – vår uppmärksamhet. Detta är att lyssna efter hans röst. I trons ord och i kyrkans liv. I allt som lever. I vår nästas ansikte. I hjärtats stillhet.
Den som söker, ska bli funnen. Och den som blir funnen av Kristus, blir förenad med honom i kampen för livet i världen.
Där gemenskap byggs, där livet levs enklare och där rättfärdighet främjas, där tar Kristus gestalt i världen. Där bryter Guds rike fram.

En dag ska han, den törnekrönte, lyfta jorden upp till Gud. Försonad.

Featured

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation