Korsveis vägvisare

foto: korsvei.no

Vad betyder det att följa Jesus Kristus i vår tid?

Frågan har följt Korsveirörelsen sedan den första tvärkyrkliga sommarfestivalen 1985. Den har utmanat och inspirerat, och många gånger varit för stor för oss. Många har efterlyst konkreta ord och handfasta handlingar. Men ingen av oss har facit på hur livet skall levas. De konkreta svaren måste vi hitta var för oss. Samtidigt är vi många som har sökt tillsammans för att försöka att hitta en riktning. De fyra vägvisarna – Söka Jesus Kristus, Bygga gemenskap, Leva enklare, Främja rättfärdighet – är ett uttryck för vad vi har funnit.

Vägvisarna utmanar. De berättar om rörelse: söka, bygga, leva, främja. De är inte milstolpar som anger hur långt vi har kommit. De visar riktning. ”Tro inte att jag redan har nått detta”, skriver aposteln Paulus, ” men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.”

Den första vägvisaren är överordnad: Söka Jesus Kristus. Vår kallelse är först och främst till honom. Den första vägvisaren speglas i de övriga tre, som också står i nära förhållande till varandra. Tillsammans pekar de mot Jesus Kristus, rättfärdigheten, friheten och det goda livet.

Korsvei Sverige © Budskapet kommunikation